Investerare

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget uppvisat kontinuerligt hög tillväxt med bibehållen lönsamhet. Bolaget arbetar mot en notering på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2022.

Pressmeddelanden

Rapporter och kalendarium

Mediabank

Ägare

Finansiering

Prenumerera på nyheter