Investerare

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget uppvisat kontinuerligt hög tillväxt med bibehållen lönsamhet. Bolagets aktie av serie B är sedan den 23 mars 2022 noterad på Nasdaq Stockholm.