Övergripande mål och
finansiella riskbegränsningar

Övergripande mål

SLP:s övergripande mål är att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie om lägst 15 procent och en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15 procent.

Finansiella riskbegränsningar

Övergripande begränsas SLP:s finansiella risk genom en sund kapitalstruktur och ett stabilt positivt kassaflöde, vilket över tiden tryggar bolagets kort- och långsiktiga kapitalförsörjning.
För att uppnå en sund kapitalstruktur och ett stabilt kassaflöde uppställs följande finansiella riskbegränsningar:

  • Hålla en räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger
  • Hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 55 procent
  • Hålla en soliditet om lägst 40 procent