För våra hyresgäster

Här kan du som är hyresgäst hos SLP göra en felanmälan ifall något gått sönder eller inte fungerar som det ska.

Här kan du även se jour-telefonnummer om du behöver göra en akut felanmälan.

Observera att akuta fel är fel som om de ej åtgärdas omedelbart kan leda till personskada eller ekonomiska konsekvenser. Om du gör akut felanmälan av något som ej är akut kommer du att debiteras för de extra kostnader som akut felanmälan medför.

Bifoga gärna en bild eller något annat vi kan ha nytta av när vi ska hjälpa dig.

Filnamn:

Filstorlek:

Informationen som du lämnar via detta formulär behandlas enligt vår personuppgiftspolicy.