Revisor

Vid årsstämman den 24 april 2024 omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har varit SLP:s revisor sedan bolaget grundades år 2018.

Huvudansvarig revisor hos PwC är sedan januari 2020 Carl Fogelberg, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige).

Auktoriserad revisor Carl Fogelberg, PwC Sweden