Kalendarium

 

Årsstämma 2024

24 april, 2024

Delårsrapport jan-mar 2024

24 april, 2024

Delårsrapport jan-jun 2024

11 juli, 2024

Delårsrapport jan-sep 2024

17 oktober, 2024

Bokslutskommuniké 2024

4 februari, 2025