Projekt

För att skapa attraktiva logistikfastigheter genomför SLP löpande projekt, både nybyggnation samt hyresgästanpassningar i form av om-, till- och nybyggnationer.

Projekten drivs i nära samarbete med våra hyresgäster och vi har alltid fokus på långsiktighet och hur vi kan minska vår miljöpåverkan. SLP har som mål att all nyproduktion ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande certifieringsmodell och nivå. 

Investeringar i energieffektiviserande åtgärder är en viktig del av såväl SLP:s hållbarhetsarbete som förädlingsarbete av befintliga fastigheter. Energieffektiviserande investeringar inkluderar till exempel solcellsanläggningar, LED-belysning och fastighetsautomation. 

SLP Investerar i anpassningar åt nya eller befintliga hyresgäster för att skapa effektivare ytor för den verksamhet som ska bedrivas i lokalen, och därmed hyresgäster som stannar länge. Anpassningarna planeras för att lokalerna ska vara flexibla både för nuvarande och framtida hyresgäster.

Bild på Filip Persson

Projektchef

Filip Persson

filip@slproperty.se0733-27 27 57

”För oss är det viktigt med flexibla fastigheter som är attraktiva även för framtidens behov”

Filip Persson, Projektledare SLP

Pågående projekt

Genomförda projekt