Projekt

För att skapa attraktiva logistikfastigheter genomför SLP löpande projekt i form av nybyggnation och hyresgästanpassningar.

SLP har på kort tid lyckats förvärva byggklar mark från kommuner och andra fastighetsägare. På dessa lägen driver vi ett antal utvecklingsprojekt och har flera nya, moderna och effektiva logistikfastigheter under produktion. Utvecklingsprojekten bedriver vi i nära samarbete med våra kunder. I vår projektutveckling har vi alltid ett fokus på långsiktighet och hur vi kan minska vår miljöpåverkan. Vårt mål är att samtliga nybyggnadsprojekt skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Utöver redan förvärvade fastigheter för vidare förädling letar vi alltid efter ytterligare mark och ser en fortsatt stor efterfrågan på goda logistiklägen.

Bild på Filip Persson

Förvaltare / Projektledare

Filip Persson

filip@slproperty.se0733-27 27 57

”För oss är det viktigt med flexibla fastigheter som är attraktiva även för framtidens behov”

Filip Persson, Projektledare SLP

Pågående projekt

Genomförda projekt