Styrelse

Styrelsen består av sju ledamöter med lång erfarenhet av fastighetsbranschen.

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott bestående av samtliga styrelsemedlemmar samt ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Erik Selin (ordförande) och Peter Strand (vice ordförande).