Ledning och organisation

Vår ledning består av VD, CFO och fastighetschef – med gedigen erfarenhet från liknande roller inom fastighetsbranschen. Bolaget har en platt organisation där våra medarbetare kan utvecklas och bredda sin kompetens för att därmed utveckla sig själva och vidare utveckla bolaget.

Organisation

Swedish Logistic Property AB – ”SLP” – med organisationsnummer 559179-2873 är moderbolag i en koncern med flera dotterbolag. Bolaget har sitt kontor och säte i Malmö. Idag är vi ett femtontal medarbetare, samtliga är delägare i SLP.

Bolaget har egen personal inom

  • Förvärv
  • Förvaltning
  • Projekt
  • Uthyrning
  • Hållbarhet
  • Finansiering
  • Ekonomi

Fastighetsskötare och drifttekniker upphandlas av samarbetspartners på de orter där våra fastigheter är placerade för att ge bästa möjliga service till alla hyresgäster.