Om SLP

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Bolaget grundades under senhösten 2018 av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann.

Ett snabbt växande företag

Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Detta möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka.

Vi skapar attraktiva logistikfastigheter

Genom förvärv av fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgästanpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv.

Hållbarhet i fokus

SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av SLP:s verksamhet, affärsmodell samt dagliga arbete och följs upp genom bolagets ställda hållbarhetsmål. SLP är en fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv och miljömässigt ansvarsfull förvaltning.

 

 

Affärsmodell, affärsidé och strategi

Historik

Styrelse

Ledning och organisation