Om SLP

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Bolaget grundades under senhösten 2018 av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann.

Ett snabbt växande företag

Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Detta möjliggörs genom korta beslutsvägar och finansiell styrka.

Vi skapar attraktiva logistikfastigheter

Genom förvärv av fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgästanpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv.

Hållbarhet i fokus

SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Vi är en fastighetsägare med ett långsiktigt perspektiv och miljömässigt ansvarsfull förvaltning.

 

 

”Vi köpte våra första fastigheter i mars 2019 med en hög och snabb tillväxtambition. Vi kan hitintills konstatera att vi har överträffat dessa mål samt att vår portfölj vid utgången av 2020 översteg 400 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelad på 45 fastigheter.”

 

Affärsidé och strategi

Historik

Styrelse

Ledning och organisation