Delårsrapport januari–mars 2024: Stark nettouthyrning och fortsatt expansion med förvärv av vår hundrade fastighet

Under årets första kvartal såg vi en fortsatt stark såväl operationell som finansiell utveckling tack vare årliga hyresökningar, förädlingsprojekt, positiva effekter från genomförda förvärv samt nya och förlängda hyreskontrakt med nöjda hyresgäster.

 • Hyresintäkterna ökade med 24% och uppgick till 166 mkr (134).
 • Driftsnettot ökade med 27% och uppgick till 137 mkr (108).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 29% och uppgick till 89 mkr (69).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,70 kr (0,22).
 • Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 3% och uppgick till 25,95 kr.
 • Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 73 mkr (6).
 • Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till
  3 210 mkr (1 910), motsvarande 65% (43) av låneportföljen.
 • Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 15,3 MWp (5,1).
 • Beslut om revidering av finansiella riskbegränsningar avseende belåningsgrad från 60% till 55% och soliditet från 35% till 40%.
 • En fastighet har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 7 tkvm och ett fastighetsvärde om 99 mkr (548).
 • Ett nybyggnationsprojekt har tillträtts med en uthyrningsbar yta om 11 tkvm och ett fastighetsvärde om 208 mkr. 
 • Ett 5-årigt hyresavtal har tecknats om 4,8 tkvm med ny hyresgäst i Malmö. För att möjliggöra uthyrningen flyttar SLP sitt kontor till en annan förädlingsbar fastighet i beståndet.
 • Nettouthyrningen uppgick till 20,0 mkr (8,4).

”Under kvartalet genomförde vi vårt första förvärv i Göteborg, tillika vårt sextionde förvärv i ordningen. Vid sidan av vår organiska tillväxt har vi därmed i genomsnitt förvärvat en fastighet per månad sedan grundandet av bolaget 2019. Transaktionen medförde att vår portfölj vid kvartalets slut bestod av 100 fastigheter till ett värde om drygt 10 miljarder med en yta på 1 miljon kvm. Under kvartalet har vi även tillträtt ett nybyggnationsprojekt i Katrineholm om 11 000 kvm och vi ser under året mycket fram emot att följa framdriften i detta, och våra övriga pågående nybyggnations-projekt.”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Denna information är sådan information som Swedish Logistic Property AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024, kl. 08.00 CEST.

Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast idag kl. 10.00 CEST. Tommy Åstrand, vd, och Matilda Olsson, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder + ljud) kommer finnas tillgängligt på:

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/

https://ir.financialhearings.com/slp-q1-report-2024

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se

Denna information är sådan som Swedish Logistic Property är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-24 08:00 CET.