Topasen 4

Genomförda projekt

Nybyggnadsprojekt

SLPs första nybyggnationsprojekt där CC Höganäs hyr ca 8 600 kvm och JTI Ventures ca 5 800 kvm. Byggnadens sprinklersystem är anpassat för många olika typer av lagerhållning och byggnaden har 10,5 meters fri höjd under balk för att vara flexibel för många olika verksamheter under sin livslängd.

  • Lokalisering: Helsingborg, Väla Södra intill E4
  • Yta: 14 400 kvm
  • Certifiering: Miljöbyggnad nivå silver
  • Inflyttning: Q1-Q2 2021
  • Hyresgäster: CC Höganäs Byggkeramik AB och JTI Ventures AB