Signalen 5

Pågående projekt

Nybyggnadsprojekt

SLP uppför tillsammans med hyresgästen Ahlsell ett utökat centrallager på utmärkt logistikläge i Hallsberg, i närheten av Ahlsells befintliga centrallager. Kontor- och personalytor får hög standard och lagerytor byggs för att klara högt ställda krav som följd av Ahlsells planerade automation. Fastigheten kommer att certifieras enligt Breeam Excellent och förses med laddning för tung trafik samt en solcellsanläggning om drygt 1,7 MW. Utöver detta läggs stor vikt på trivsel för personalen i from av utegym, gångstråk och aktivitetsrum.  

  • Lokalisering: Hallsberg
  • Tillkommande yta: ca 60 000 kvm
  • Inflytt: Q4 2024
  • Hyresgäster: Ahlsell Sverige
  • Miljöcertifiering: Breeam Excellent