SLP:s förvärvsoffensiv fortsätter – köper i Halmstad

SLP har genom fastighetsförvärv idag förvärvat och tillträtt Stålrör AB:s lager och huvudkontor i Halmstad. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om 14 650 kvm, är belägen i ett utmärkt logistikläge i Halmstad med mycket bra anslutningar till kringliggande infrastruktur.

I samband med förvärvet ingås ett 15-årigt hyresavtal med Stålrör AB, som också är säljare av fastigheten (sale and lease back). Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 112 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om 6,6 mkr.

”Vi har lyckats göra ett stort antal affärer där vi kan förvärva fastigheter från verksamhetsdrivande ägare och vi har gång på gång bevisat att vi på det sättet kan vara en del i hyresgästers stärkta fokus på sina kärnverksamheter. Som långsiktig fastighetsägare är det såklart alltid roligt att kunna växa tillsammans med våra hyresgäster. Det ger ett bra mervärde, både till våra hyresgäster och våra aktieägare”, kommenterar Peter Strand, vd i SLP.

Stålrör-gruppen är familjeägd i andra generationen och har en historia som sträcker sig drygt 50 år tillbaka. Som specialister på stålrör lagerhåller man tusentals produkter i alla dimensioner.

”När man som familjeägt företag väljer att renodla verksamheten och avyttra en fastighet vi har verkat i sedan många år tillbaka är det viktigt att hitta rätt. Vi är mycket glada över att få SLP som fastighetsägare och är övertygade om att det ger oss optimala förutsättningar för fortsatt tillväxt”, säger Lisa Lindholm, VD Stålrör AB.

Förvärvet blir SLP:s tredje under den innevarande veckan.

”På en marknad med hård konkurrens håller vi fortsatt högt tempo och har på kort tid lyckats komma i mål med ett stort antal bra förvärvsprojekt. Självklart är vår ambition att fortsätta på den vägen”, fortsätter Peter Strand.

Malmö den 9 december 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 610 000 kvm.