SLP utser Carnegie Investment Bank till likviditetsgarant

Swedish Logistic Property AB (publ) (”SLP”) har utsett Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) till likviditetsgarant för bolagets aktier av serie B noterade på Nasdaq Stockholm. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter.

I uppdraget som likviditetsgarant förbinder sig Carnegie att löpande kvotera priser för SLP aktie av serie B i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Carnegies uppdrag påbörjas den 30 januari 2023.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2023 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 740 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se