SLP tecknar nytt hyresavtal i Ängelholm – befintlig hyresgäst tecknar långt hyresavtal och utökar sina ytor

SLP har tecknat ett nytt sjuårigt hyresavtal med Valbo Kem AB som därigenom expanderar och utökar sina av SLP förhyrda ytor i Ängelholm. Den aktuella fastigheten, Förmannen 1, är strategiskt belägen i direkt anslutning till E6.

Det nya hyresavtalet omfattar en yta om cirka 3 700 kvadratmeter. I linje med vårt och hyresgästens miljöarbete har vi beslutat oss för att installera LED-belysning inom hela lokalen och därmed minska miljöpåverkan samt sänka hyresgästens kostnad.  

”Vi har tillsammans med vår nya fastighetsägare kunnat föra en mycket konstruktiv dialog rörande vårt ökade lokalbehov i Ängeholm. SLP:s lyhördhet och snabbhet gjorde det enkelt för oss välja att fortsätta vår expansion i Ängelholm”, kommenterar Cemal Karatas, VD på Valbo Kem.

Fastigheten förvärvades av SLP så sent som i december 2020 och var en del i den stora portfölj av lager- och logistikfastigheter som bolaget förvärvade när Norama avyttrade sina fastigheter. I det förvärvade beståndet har SLP sedan årsskiftet redan lyckats göra flera uthyrningar av befintliga ytor i Malmö och Helsingborg, både till befintliga och nya hyresgäster.

”Att kunna hjälpa en befintlig hyresgäst i sin tillväxtresa är alltid tillfredställande, särskilt när vi så kort tid efter vårt förvärv av en fastighet har kunnat hitta synergier. När vi dessutom kan möjliggöra expansionen inom befintliga ytor lyckas vi visa på vår styrka att kontinuerligt utveckla och förädla vårt fastighetsbestånd. På så sätt skapar vi kontinuerligt nya värden för både SLP och våra hyresgäster”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Malmö den 21 april 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 475 000 kvm.