SLP tecknar hyresavtal med Seafrigo Nordic

SLP har tecknat ett hyresavtal med logistikföretaget Seafrigo Nordic avseende cirka 1 800 kvm på fastigheten Kronan 4 i Landskrona med direkt närhet till E6:an. Årshyran uppgår till 1,6 mkr och är fullt indexerad.

”Seafrigo Nordic är en befintlig hyresgäst i en annan av våra fastigheter och vi är mycket glada över att de valt att växa vidare med oss.”, säger Peter Strand, vd för SLP.

Inflyttning är planerad till 1 juni 2023 och avtalet löper till 31 oktober 2026. I nuläget pågår en certifiering enligt Miljöbyggnad Silver för fastigheten.

”SLP är en flexibel och professionell fastighetsägare som vi kan växa med. Dessutom är deras fokus på hållbarhet viktigt för oss”, säger Peter Jönsson, vd Seafrigo Nordic AB.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 810 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se