SLP storköper igen – förvärvar fastighetsportfölj och etablerar sig i Stockholm, Mälardalen och Norrköping

SLP har tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj som består av totalt 11 attraktiva logistikfastigheter. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Mälardalen och Norrköping. Säljare är Evolv Fastigheter, en del av Slättö, och förvärvet görs genom bolagsförvärv. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 41 000 kvm. Tillträde har genomförts.

Byggnaderna är i stort sett fullt uthyrda med en återstående hyrestid om drygt 5 år och innehåller ett flertal nyproducerade byggnader. Merparten av hyresintäkterna kommer från ett tiotal nyckelhyresgäster. Portföljen är väl geografiskt disponerad med utmärkta logistiklägen med god tillgänglighet för last mile-distribution. Ett antal av de fastigheter som ingår i portföljen har dessutom bra förädlingsmöjligheter med bl a möjlighet till ytterligare nyproduktion.

”Vi har tidigare kommunicerat att vi planerar för en ökad närvaro i Stockholm och Mälardalen. Ett första steg i den satsningen var den nyligen gjorda rekryteringen av Jesper Carlsöö och Jerker Holmgren från Corem. Det är därför väldigt glädjande att vi redan har lyckats förvärva en mycket väldisponerad fastighetsportfölj med bra logistikfastigheter och stabila kassaflöden. Det ger oss ett starkt utgångsläge för vidare expansion i regionen”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Genom transaktionen kommer Evolv Fastigheter även att gå in som mindre ägare i SLP.

”Det känns mycket bra att det blev SLP som förvärvar den här delen av Evolvs fastighetsportfölj. Det är attraktiva fastigheter som passar bra in i SLP:s fortsatta satsning i Stockholm och Mälardalen, säger Lars Axelsson, VD på Evolv Fastigheter. Det är dessutom mycket positivt att vi fått möjlighet att gå in som delägare i SLP. Det ger oss möjlighet att vara del av ett av de snabbast växande bolagen i segmentet där vi dessutom har stort förtroende för både ledning och tillväxtstrategi, tillägger Johan Karlsson, ordförande på Evolv Fastigheter.

Malmö den 15 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705‑88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets totala fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 560 000 kvm.