SLP publicerar hållbarhetsredovisning för 2022 – initierar ny hållbarhetspolicy och sätter mål om klimatneutral förvaltning 2030

Swedish Logistic Property (SLP) har publicerat sin hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2022. SLP, som inte omfattas av något lagkrav kopplat till hållbarhetsrapportering, har under verksamhetsåret tagit flera initiativ för att tydligt ta ställning i viktiga frågor samt ökat transparensen i hållbarhetsarbetet.

”Hela vår affärsmodell integrerar hållbarhet och genom detta skapar vi värde för våra intressenter både nu och på lång sikt. Under året har vi utvecklat vårt hållbarhetsarbete för att bland annat vässa vårt erbjudande till våra hyresgäster ytterligare. Vi har antagit skarpare mål och jag ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen och kontinuerligt fördjupa detta arbete samt redovisa de positiva effekter och resultat det genererar”, säger Viktoria Wöhl, hållbarhetsansvarig SLP.

Från och med ingången av 2023 arbetar SLP efter en ny hållbarhetspolicy antagen av styrelsen. Hållbarhetspolicyn ersätter tidigare riktlinjer och reglerar vad som ligger till grund för bolagets hållbarhetsarbete och hur det ska genomföras. Policyn tydliggör att hållbarhetsramverket bygger på intressentdialog och väsentlighetsanalys samt inbegriper hur målsättningar och uppföljning ska ske. Hållberhetsramverket ”Vårt Ansvar” omfattar tre fokusområden, Planeten, Människan och Affären.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här: https://slproperty.se/hallbarhet/

För ytterligare information:
Viktoria Wöhl, hållbarhetsansvarig på SLP, telefon: 0702-277 777
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 810 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se