SLP publicerar årsredovisning för 2021

Swedish Logistic Property AB (”SLP”) har publicerat bolagets årsredovisning för 2021 och dokumentet finns nu tillgängligt på bolagets webbplats, slproperty.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 650 000 kvm.