SLP ökar sin andel gröna lån till drygt 40 procent

SLP:s arbete med att löpande miljöcertifiera fastigheter och minska sitt klimatavtryck har resulterat i att bolagets andel av så kallade gröna lån har ökat till ca 40 procent av befintlig låneportfölj. Vid halvårsskiftet utgjorde den gröna andelen lån ca 20 procent. Finansierings­avtalen är baserade på att delar av SLP:s fastighetsportfölj är miljöcertifierad eller har låg energianvändning. Genom gröna lån sänker SLP sin marginal med mellan 5–10 punkter per år jämfört med befintliga lån.

”Vi är glada över att enbart ha säkerställd bankfinansiering och att samtliga av de banker vi samarbetar med har kunnat ge oss bra förutsättningar baserat på våra investeringar i gröna lösningar. Detta är ett besked som är viktigt för bolagets långsiktiga finansiering och samtidigt ett kvitto på att vi vidtar rätt åtgärder. Vi har tydliga mål och rutiner för vårt hållbarhets­arbete, bland annat ska hälften av vår uthyrningsbara yta vara miljöcertifierad senast år 2025”, säger Peter Strand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se