SLP miljöcertifierar sin första logistikbyggnad

SLP:s har erhållit certifikatet Miljöbyggnad Silver för sin logistikbyggnad Ättehögen Östra 6 i Helsingborg som är fullt uthyrd till Scan Global Logistics. Byggnaden uppfördes 2021 och har en uthyrningsbar yta om 6 840 kvm. Byggnaden är den första av SLP:s fastighetsbestånd, att utöver lagkrav uppfylla samtliga krav enligt ett regelverk som fokuserar på lägre energiförbrukning samt miljöfrågor som inkluderar bla byggmaterial, ljudmiljö och ventilation.

SLP:s affärsidé är att skapa attraktiva logistikfastigheter och förvalta dessa med ett långsiktigt perspektiv. Hållbarhetsarbetet är därmed integrerad del av verksamheten och bolagets samtliga nybyggnationer ska certifieras till Miljöbyggnad Silver.

”Certifieringen är ett resultat av det arbete som pågått i alla delar av bolaget. De kunskaper vi har fått på vägen använder vi i samtliga byggnader. Vi har som mål att miljöcertifiera minst halva fastighetsbeståndet till 2025”, kommenterar Peter Strand, vd i SLP.

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part.

”SLP är engagerat i miljöfrågor och tänker på dem som ska vistas i byggnaden. Samtliga våra fastigheter har grön el och SLP har sedan start genomfört ett stort antal energiprojekt, som bland annat avser investeringar i solceller, LED-belysning, ventilation och laddstolpar för fordon”, säger Peter Strand.

Malmö den 21 december 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 630 000 kvm.