SLP köper modern logistikfastighet om 8 600 kvm

SLP har idag förvärvat och tillträtt fastigheten Lampan 7 i Nässjö med uthyrningsbar yta om ca 8 600 kvm. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 67 mkr. Säljare är Idyllum AB.

Huvuddelen av fastigheten är byggd 2019 och kommer att miljöcertifieras. Fastigheten är fullt uthyrd till Lanab Group AB. Årshyran uppgår till ca 3,9 mkr och återstående kontraktstid är drygt 7,5 år.

Med dagens transaktion har SLP genomfört nio transaktioner sedan årsskiftet. Detta förvärv ökar den återstående hyrestiden och stärker det löpande kassaflödet.

”Vi fortsätter att hålla en hög förvärvstakt och växer i Nässjö där flera viktiga transportleder möts och det finns tillgång till stor kompetens inom logistik och transport”, säger Peter Strand, vd på SLP.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se