SLP köper ännu en fastighet i logistikområdet Viared i Borås

Swedish Logistic Property har genom en bolagsaffär förvärvat och tillträtt en stor logistikfastighet i Borås. Fastigheten är belägen inom det populära industriområdet Viared (Borås) och har nära anslutning till riksväg 40 i riktning mot Göteborg med ett utmärkt skyltläge.

Fastighetens uthyrningsbara yta är drygt 11 000 kvm och den är fullt uthyrd till hyresgästerna PR Home of Scandinavia, Expresspack, Oscar Jacobsson, På Pall och SpaceRenter. Den genomsnittliga hyresdurationen är cirka 3,5 år.

”Vi valde i mars i år att gå in i Borås och förvärvade då vår första fastighet inom industriområdet Viared. Det passar oss perfekt att nu komplettera SLP:s fastighetsportfölj med ännu en attraktiv logistikfastighet på ett mycket bra läge. Vi fortsätter gärna att växa ytterligare i regionen framöver”, säger Peter Strand, VD i SLP.

Malmö den 18 juni 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.  Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgästanpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 490 000 kvm.