SLP investerar i ny belysning åt Carlsberg

SLP inleder i dagarna byte av belysning i sin fastighet i Falkenberg. Med modern LED-belysning förbättras arbetsmiljön samtidigt som energiförbruk­ningen minskar med ca 480 000 kWh per år, motsvarande 9,6 ton CO2-ekvivalenter.

I slutet av 2019 köpte SLP fastigheten Tröinge 6:90 i Falkenbergs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 24 000 kvm och har ett utmärkt logistikläge direkt vid E6:an. 90 procent av fastigheten hyrs av Carlsberg Supply Company Sverige AB. Bytet sker i samarbete med hyresgästen så att eventuella störningar på den dagliga verksamheten kan undvikas.

”Bytet till LED-belysning sker som en del i vårt löpande miljöarbete och ger snabb avkastning på investeringen. Våra miljömål inkluderar grön el i alla fastigheter samt att hälften av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat vid utgången av 2025. En viktig del i arbetet är att löpande utvärdera projekt utifrån hållbarhetsaspekten och då med fokus på att optimera energiförbrukningen utifrån användarnas behov”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhetsarbete.

För ytterligare information:

Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 070-227 77 77