SLP installerar solceller i Falkenberg

SLP tar ytterligare ett steg i att sänka klimatavtrycket i sin fastighet Tröinge 6:90 i Falkenberg. I juni inleddes byte av belysning och inom kort installeras en solcellsanläggning som ska producera omkring 450 000 kWh per år.

Solcellsanläggningens kapacitet motsvarar normal energiförbrukningen för 22 villor och innebär att utsläpp om ca 227 ton CO2-ekvivalenter kan undvikas.

Det genomförda bytet till LED-belysning och vår investering i solceller innebär att vår hyresgäst, Carlsberg, får en driftsäker och miljövänlig belysning. Produktionen från solcellerna motsvarar ca 45 procent av byggnadens totala elförbrukning före installation av LED-belysning. Produktion av solenergi innebär att SLP kan använda och tillföra förnybar energi, vilket är i linje med bolagets hållbarhetsarbete. Sedan tidigare förses samtliga fastigheter med 100 procent förnybar el”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s miljö- och hållbarhets­arbete.

För ytterligare information:

Viktoria Wöhl, miljö- och hållbarhetsansvarig, telefon: 070-227 77 77