​SLP i skånsk miljardaffär

Swedish Logistic Property – SLP – har tecknat avtal om förvärv av totalt 25 attraktiva lager- och logistikfastigheter från Norama Real Estate AB. Transaktionen sker genom bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. Tillträde planeras till den 30 december 2020.

Swedish Logistic Property – SLP – har tecknat avtal om förvärv av totalt 25 attraktiva lager- och logistikfastigheter från Norama Real Estate AB. Transaktionen sker genom bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,1 miljarder kronor. Tillträde planeras till den 30 december 2020.

Beståndet omfattar 17 fastigheter i Malmöområdet och 8 fastigheter i Helsingborgsområdet. Stora hyresgäster i beståndet är bland annat PostPac och Still.

”Genom förvärvet tar vi ytterligare ett kliv i SLP:s tillväxtresa. Vi stärker markant vår närvaro och position på den skånska marknaden och får betydande innehav på viktiga geografiska lägen i regionen”, säger Peter Strand, tillträdande VD på SLP.

Total uthyrningsbar yta i det förvärvade fastighetsbeståndet uppgår till ungefär 121 000 kvm. I beståndet finns en vakansgrad om cirka 12 procent samt ett antal byggrätter, vilket medför en betydande potential. Beståndets genomsnittliga hyresduration uppgår till drygt 3,5 år.

”Fastigheterna är ett utmärkt tillskott till vår portfölj och passar oss perfekt. Vi ser en stor potential i den vakans som finns i beståndet och ser fram emot att få arbeta med utveckling av flera delar av beståndet och kommer även att göra åtgärder för att kostnadseffektivisera driften av beståndet”, fortsätter Peter Strand.

SLP:s förvärv görs som en del av Norama Real Estate AB:s avveckling av sitt fastighetsbestånd omfattande totalt 49 fastigheter. De fastigheter som inte SLP förvärvar, förvärvas av Brinova Fastigheter samt genom ett mellan Brinova och SLP med lika delar gemensamt ägt bolag (”JV-bolaget”). Det gemensamma JV-bolaget har överlåtits vidare till Fastighetsbolaget Emilshus med en mycket marginell resultateffekt för SLP.

SLP:s förvärv, JV-bolagets förvärv och Brinovas förvärv är villkorade av att samtliga nämnda transaktioner genomförs.

Malmö den 14 december 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, styrelseordförande i SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar med annonserade transaktioner en uthyrningsbar yta om cirka 360 000 kvm.