SLP i ny jätteaffär – förvärvar 50 000 kvm logistik och familjen Bergendahl blir ny delägare

SLP har förvärvat Bergendahls huvudkontor och centrallager i Hässleholm. Förvärvet omfattar en fastighetsarea om 162 000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 50 000 kvm. I samband med transaktionen ingår Bergendahls ett 15-årigt hyresavtal gällande samtliga ytor. Som en del av transaktionen genomförs en nyemission om 100 mkr till Bergendahl, som därigenom går in som ny delägare i SLP.

Malmöbolaget SLP håller fortsatt högt tempo och har förvärvat Bergendahls huvudkontor och centrallager i Hässleholm. Bergendals driver bland annat parti- och dagligvaruhandel genom butikskedjan City Gross. Förvärvet omfattar en fastighetsarea om 162 000 kvm och en uthyrningsbar yta om cirka 50 000 kvm. I samband med transaktionen ingår Bergendahls ett 15-årigt hyresavtal gällande samtliga ytor. Förvärvet tillträds den 30 juni 2020.

”SLP:s förvärv av Bergendahls huvudkontor och centrallager följer vår förvärvsstrategi. Det är en bra belägen fastighet med goda utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter. Genom affären utökas SLP:s fastighetsbestånd kraftigt och vi får ett hyresavtal med en långsiktig och stabil hyresgäst. Affären påverkar vår totala hyresduration i bolaget på ett mycket positivt sätt och gör oss dessutom starka i ett segment av lager- och logistikmarknaden som vi tror mycket på framöver”, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.

Som en del av transaktionen genomförs en nyemission om 100 mkr till Bergendahl, som därigenom går in som ny delägare i SLP.

”Familjen Bergendahl får genom affären en möjlighet att gå in som delägare i ett intressant fastighetsbolag och ser fram emot att vara med på bolagets fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om att SLP kommer att vara en utmärkt fastighetsägare till Bergendahls anläggning och ser även i den delen fram emot ett gott fortsatt samarbete”, kommenterar Lars Ljungälv som är koncernchef i Bergendahls.

SLP har sedan uppstarten haft fastighetsprofilerna Erik Selin, Peter Strand, Mikael Hofmann och Greg Dingizian som huvudägare. Ägarna väljer genom affären att utöka ägarkretsen genom att erbjuda Bergendahls en mindre ägarpost i bolaget. Peter Strand kommenterar:

”Sedan uppstarten av SLP har vi fått frågor från ett stort antal intressenter som vill vara med och investera i bolaget. Under uppstartsskedet har vi varit tydliga med att vi först vill bygga en stabil grund med den ursprungliga ägarkretsen. I samband med den aktuella affären har det känts helt rätt att utöka ägarkretsen med Bergendahls. Det är en stark och långsiktig ägare som kompletterar den befintliga ägarkretsen på ett bra sätt”, fortsätter Peter Strand.

Malmö den 23 april 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, styrelseordförande i SLP, telefon: 0705-88 16 61

_____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om drygt 200 000 kvm.

Om Bergendahls

Bergendahls ägs av tredje och fjärde generationerna i familjen Bergendahl och är en av landets största familjeägda koncerner med dotterbolag inom dagligvaror, stormarknad, heminredning och mode med butiker i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Finland. Bergendahls driver bland annat parti- och dagligvaruhandel genom butikskedjan City Gross.