SLP i ännu ett förvärv – köper klassisk Malmöfastighet

Swedish Logistic Property har idag förvärvat och tillträtt ännu en attraktiv lager- och logistikanläggning i Malmö. Fastigheten Flygstationen 1, som ursprungligen bebyggdes som en del av flygplatsen Bulltofta, är belägen i direkt anslutning till Inre ringvägen och har därför bra tillgänglighet till både E6 och E22.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 9 000 kvm. Den största hyresgästen är byggvaruhandeln Optimera och andra hyresgäster inkluderar Trafikverket och Formo. Den genomsnittliga hyresdurationen är drygt 7,5 år. Transaktionen görs i bolagsform.

”Fastigheten har ett mycket bra logistikläge nära Malmö City och blir ett fint tillskott i SLP:s växande portfölj. Förutom att fastigheten redan initialt ger en bra avkastning ser vi dessutom att det finns bra framtida utvecklingspotential för oss att arbeta med”, säger Peter Strand, VD i SLP.

SLP, som siktar mot en börsnotering under nästa år, har redan hunnit göra flera nya förvärv under inledningen av året. Peter Strand kommenterar:

”Vår strategi har redan från början haft ett tydligt fokus på snabb tillväxt genom en kombination av egenutvecklade projekt och förvärv av befintliga lager- och logistikanläggningar på bra läge och ofta med framtida utvecklingspotential. Den kombinationen säkrar en bra utveckling av bolaget och en långsiktig värdeökning för aktieägarna, vilket såklart också är viktigt när vi blickar framåt mot en kommande börsnotering.”

Malmö den 25 mars 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 470 000 kvm.