SLP hyr ut över 5 000 kvm till Schenker Logistics

SLP har tecknat avtal om uthyrning av drygt 5 000 kvm till Schenker Logistics. Avtalet omfattar attraktiva lager- och logistikytor i en av SLP:s fastigheter i Nässjö.

Schenker, som sedan tidigare är hyresgäst i fastigheten, utökar därmed väsentligt sina av SLP förhyrda ytor och hyr nu cirka 22 250 kvm inom fastigheten. Hyresgästen tillträder de nu uthyrda ytorna den 1 januari 2022.

”Det är alltid ett gott betyg när en befintlig hyresgäst väljer att växa i befintligt läge hos oss. Nässjö är ett utmärkt logistiknav och vi är såklart glada att kunna ge Schenker Logistics möjligheten till ytterligare expansion i fastigheten. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Schenker Logistics”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Malmö den 30 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705‑88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets totala fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 570 000 kvm.