SLP hyr ut 4 000 kvm i Malmö

SLP har tecknat hyresavtal med Kamux om uthyrning av cirka 4 000 kvm i Bulltofta, Malmö. Hyresavtalet tecknas med en initial hyrestid om 10 år. Anläggningen blir Kamux första etablering i Malmö.

Fastigheten förvärvades av SLP under våren 2021 med betydande vakanser förutom hyresgäster som Trafikverket och Optimera. Redan då såg Peter Strand, VD i SLP, potential i en kommande vidareutveckling av fastighetens vakanta ytor.

”Hyresavtalet med Kamux är ännu ett bevis på SLP:s förmåga att se potential i våra förvärvsobjekt och att efter genomfört förvärv snabbt kunna vidareutveckla vakanta ytor. Det ligger helt enkelt i vårt DNA att arbeta aktivt med en kontinuerlig förädling av vårt bestånd”, säger Peter Strand.

Kamux är noterat på Nasdaq Helsingfors. Bolaget bedriver bilhandlarverksamhet som enbart specialiserar sig på begagnade bilar och relaterade integrerade tjänster. Bolagets målbild är att bli den ledande detaljhandelskedjan som specialiserar sig på försäljning av begagnade bilar i Europa.

”Kamux gör genom avtalet med SLP sin första etablering i Malmö och vi kommer att finnas på ett attraktivt toppläge för vår verksamhet. Vi är glada över den respons och dialog vi har haft med SLP som under hela uthyrningsprocessen har varit snabba och lyhörda för våra behov och önskemål”, kommenterar Tommi Iiskonmäki VD, Country director, på Kamux.

Malmö den 18 augusti 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.  Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 500 000 kvm.