SLP fyller samtliga vakanser i nyligen förvärvad fastighet i Malmö

Under våren 2021 förvärvade Swedish Logistic Property fastigheten Flygstationen 1 i Malmö. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till inre ringvägen och har därför bra tillgänglighet till både E6 och E22. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om cirka 9 000 kvm, hade vid förvärvstillfället vakanta ytor om nästan 60 procent. SLP har nu tecknat ett 5 årigt hyresavtal med Printhuset på en lokal omfattande 1 200 kvm. Sedan tidigare har SLP kommunicerat att bolaget tecknat ett 10 årigt hyresavtal med Kamux på en lokal omfattande 4 000 kvm. De båda hyresgästerna tillträder sina lokaler sommaren 2022. Därmed är hela fastigheten fullt uthyrd.

”Vi såg stor potential när vi förvärvade den aktuella fastigheten och var trygga i att vi skulle kunna fylla de stora vakanser som fastigheten drogs med. Vårt gedigna uthyrningsarbete har på kort tid gett resultat och vi är glada över att nu kunna konstatera att fastigheten är fullt uthyrd till stabila hyresgäster. Vi bygger därigenom ytterligare värde för våra ägare, helt i linje med vår affärsplan”, säger Peter Strand, VD på SLP.

Malmö den 11 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.  Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 520 000 kvm.