SLP förvärvar två fastigheter i Helsingborg och Malmö med en genomsnittlig hyresduration om 14 år – överenskommet fastighetsvärde uppgår till 317 mkr

SLP har idag förvärvat och tillträtt två fullt uthyrda fastigheter, Malmö Flygledaren 6 och Åstorp Hyllinge 36:275, med en total uthyrningsbar yta om 18 500 kvm. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 317 mkr. Fastigheten i Malmö hyrs av Isadora med ett 10-årigt hyresavtal och fastigheten i Helsingborg hyrs av Sydfrys, vilka ingår i Temcon-gruppen som redan är befintlig hyresgäst, med ett 15-årigt hyresavtal. Hyresavtalen, som är av trippel net-karaktär, är fullt indexerade och har idag ett totalt årligt hyresvärde om cirka 21 mkr.

”Affären kompletterar nuvarande fastighetsportfölj och stärker våra nyckeltal genom långa och fullt indexerade hyresavtal, samtidigt som vi växer med befintlig hyresgäst med nya etableringar där vi redan är lokalt starka. Båda fastigheterna, som är fullt uthyrda, ska framöver utrustas med solceller och miljöcertifieras vilket ligger helt i linje med vår hållbarhetsstrategi”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Säljare av fastigheterna är Evolv. Transaktionen finansieras med egna medel.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 960 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se