SLP förvärvar tomställd logistikfastighet och gör jätteuthyrning

SLP har ingått avtal om  förvärv av fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1. Fastigheten har ett utmärkt logistikläge direkt invid E4:n mellan Värnamo och Jönköping. Förvärvet har tillträtts av SLP.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om cirka 15 000 kvm, med potentiell möjlighet till ytterligare byggnation inom fastigheten. Förutom ett par mindre uthyrningar till Trafikverket och Kinnarps är fastigheten för närvarande tomställd.

I samband med transaktionen tecknar SLP ett nytt avtal om uthyrning av samtliga vakanta ytor om cirka 13 000 kvm inom fastigheten till Strömslunds Industrier. Hyresgästen tillträder den 1 oktober och hyresavtalet löper på 10 år. Peter Strand, VD på SLP, kommenterar affären:

”Vi förvärvar en fastighet som har ett fantastiskt logistikläge direkt invid E4:an, men som under en tid har dragits med stora vakanser. Vi är därför mycket glada över att kunna teckna ett nytt långt hyresavtal med Strömslunds, vilket medför att samtliga ytor inom fastigheten nu är uthyrda. Affären visar på nytt på SLP:s styrka i att utveckla fastigheter och hitta potential i befintliga objekt.”

Malmö den 14 september 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705‑88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter.  Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 510 000 kvm.