SLP förvärvar pågående nybyggnadsprojekt av logistikfastighet

SLP har genom bolagsförvärv idag förvärvat en logistikfastighet i Halmstad med beteckning Fyllinge 20:434. På fastigheten pågår byggnation av en logistikbyggnad som kommer att ha en total uthyrningsbar yta om ca 5 900 kvm. Hyresgästen är Halmstads Delivery AB som har ett tio-årigt hyresavtal och kommer att flytta in under sista kvartalet 2022.

Fastigheten tillträds den 30 september 2022. Säljaren av fastigheten är Kepada Gruppen AB som ingår i ByggSjögren-koncernen och transaktionen har skett off-market. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 93 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om ca 5,2 mkr som är 100 procent indexerad. SLP äger per idag två fastigheter i Halmstad kommun med total uthyrningsbar yta om ca 16 500 kvm.

”Jag är glad över att vi har hög takt i våra transaktioner och med detta köp får vi en fastighet i ett utmärkt logistikläge i Halmstad med mycket bra anslutningar till kringliggande infrastruktur. Den logistikbyggnad som är färdig i slutet av året kommer att vara anpassad till hyresgästens behov och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Halmstads Delivery AB är ett privatägt företag som grundades av Jean Barany 1992. Idag har bolaget över 50 anställda och har en vagnpark om 30 bilar.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 680 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se