SLP förvärvar nyproducerad logistikanläggning i Jönköping

SLP har genom bolagsaffär idag förvärvat och tillträtt ännu en modern logistikfastighet. Fastigheten är belägen i det attraktiva logistikläget Stigamo i Jönköping. Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 251 mkr och fastigheten genererar ett hyresvärde om 13,7 mkr.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om ca 21 800 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd där merparten av ytan hyrs av Emotion Logistics AB med en hyrestid om dryga 7 år. För en mindre del av lokalerna, som ännu inte är uthyrd, lämnar säljarna en nioårig hyresgaranti. Samtliga byggnader kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

”SLP stärker ytterligare sin position i Jönköping och vi får genom förvärvet ännu en modern logistikanläggning på attraktivt läge i vår portfölj. Fastigheten uppförs med miljöcertifiering, väl i linje med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom koncernen”, säger Peter Strand, vd i SLP.

Genom transaktionen kommer en av säljarna, Tosito, även att gå in som minoritetsägare i SLP.

”Efter en mycket effektiv försäljningsprocess ser vi fram emot att gå in som delägare i SLP. Vi har imponerats av den tillväxtresa bolaget har gjort och har stora förhoppningar på bolagets kommande utveckling”, säger Tommy Fritz, VD på Tosito.

Malmö den 7 december 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 590 000 kvm.