SLP förvärvar logistikfastighet i Hallsberg med expansions­möjlighet

SLP stärker sin närvaro i Hallsberg, en av Nordens viktigaste knutpunkter för transporter, genom att idag förvärva och tillträda fastigheten Hallsberg Ulvsätter 2:10 med uthyrningsbar yta om ca 3 100 kvm. På fastigheten som är ca 17 000 kvm finns möjlighet för vidare expansion.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om ca 40 mkr. Betalning sker genom en kombination av kontanter och aktier, där 4,2 mkr betalas genom emission av nya aktier av serie B i Swedish Logistic Property AB (”SLP”). Säljare är Vibytorp Holding AB och trans­aktionen har skett off-market.

Fastigheten färdigställdes 2014 och är fullt uthyrd till hyresgästen Ahlsell Sverige, distributör av teknisk installation. Årshyran uppgår till ca 3,3 mkr med en återstående kontraktstid om ca 2,5 år. Med dagens förvärv äger SLP tre fastigheter i Hallsberg kommun med total uthyrnings­bar yta om ca 23 200 kvm.

”Med dagens förvärv stärker SLP sin närvaro i ett av Sveriges viktigaste logistiklägen. Fastigheten är belägen precis intill vårt befintliga bestånd vilket är värdefullt förvaltningsmässigt. Vi ser stor efterfrågan på moderna och effektiva lokaler och därmed goda möjligheter att utveckla befintlig tomt samt göra ytterligare förvärv i Hallsberg”, säger Peter Strand, vd på SLP.

Nyemission har gjorts av 134 244 aktier, till kurs om ca 31,3 kronor per aktie motsvarande ett värde om 4,2 mkr. Kursen motsvarar den genomsnittliga stängningskursen under den senaste veckan och transaktionen genomfördes på tillträdesdagen. Emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från SLP:s årsstämma 8 mars 2022.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 66
1

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 690 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se