SLP förvärvar fullt uthyrd logistikfastighet med hyresduration om 9 år i Eskilstuna

SLP har idag förvärvat och tillträtt en fastighet med en uthyrningsbar yta om 14 000 kvm i Eskilstuna. Hyresgästen är Senior Material AB och avtalet, som är ett fullt indexerat s k triple-net-avtal, sträcker sig till februari 2033. Årligt hyresvärde uppgår till 8,9 mkr vilket innebär en hyra om ca 635 kr per kvm.

Vi är mycket glada över att genomföra förvärvet av en fullt uthyrd logistikfastighet med ett långt hyresavtal som förlänger vår genomsnittliga hyresduration och som dessutom har förädlingspotential. Vi kommer bland annat att installera solceller och initiera miljöcertifiering av byggnaden”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett överenskommet fastighetsvärde om 137 mkr från säljaren Nyfosa. Transaktionen finansieras med egna medel.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 1 000 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se