SLP förvärvar en logistikfastighet i Ljungby på 40 000 m2

Swedish Logistic Property AB har förvärvat en stor logistikfastighet i Ljungby med uthyrningsbar yta på drygt 40 000 m2.

Swedish Logistic Property AB har förvärvat en stor logistikfastighet i Ljungby med uthyrningsbar yta på drygt 40 000 m2. 

Den största hyresgästen är PostNord, som hyr cirka 40 % av ytorna i fastigheten, men det finns också utvecklingspotential i fastigheten i form av vakanta ytor och möjlighet till framtida nybyggnation. Hyresvärdet uppgår till cirka 20 miljoner kronor. Tillträde sker under juni månad.

”Vi är glada att kunna förvärva en större fastighet i ett utmärkt logistikläge utmed E4. Fastigheten ger både ett bra initialt kassaflöde och goda möjligheter till ytterligare förädling och expansion framöver, säger Peter Strand som är styrelseordförande i SLP.”

Sedan uppstarten i Malmö tidigare i år har SLP redan hunnit genomföra ett flertal förvärv, men hitintills har dessa varit belägna i Skåne.

”Vi har redan från början kommunicerat att vi inte har några geografiska begränsningar i Sverige. Förvärvet är ett viktigt steg för SLP, då vi nu i enlighet med vår affärs- och tillväxtstrategi expanderar verksamheten utanför Skåne, fortsätter Peter Strand.”

Malmö den 15 maj 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, styrelseordförande i SLP, telefon 0705-88 16 61