SLP förvärvar byggrätt i strategiskt läge i Jönköping

SLP har idag förvärvat och tillträtt en logistikfastighet, Stigamo 1:66, med byggrätt i norra Stigamo. Markytan uppgår till cirka 38 500 kvm och fastigheten har en färdig detaljplan som tillåter cirka 60 procent nyttjandegrad, vilket möjliggör nybyggnation om cirka 23 000 kvm. SLP äger även grannfastigheten Stigamo 1:47.

Detta är första gången vi förvärvar en separat byggrätt. Jönköping är ett expansivt logistiknav som rankas som ett av de bästa i Sverige då 80 procent av Sveriges befolkning nås inom en radie av 40 mil. Dessutom ligger fastigheten i strategiskt bästa logistikläge och det finns ett stort intresse för nybyggnation från både våra befintliga och nya hyresgäster”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Marken är byggklar och är en av de sista oexploaterade tomterna i det färdigutvecklade logistikområdet. SLP har sedan tidigare fem logistikfastigheter i Jönköpingsregionen.

Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär till ett överenskommet fastighetsvärde om ca 34 mkr. Säljare är Nivika Fastigheter AB. Transaktionen finansieras med egna medel.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se