SLP förvärvar attraktivt markområde i Landskrona och genomför nyproduktionsprojekt åt Pharmaxim

SLP har från Landskrona stad förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona. Fastigheten är belägen med direkt närhet till E6 och har ett utmärkt skyltläge. Tillträde sker den 15 februari 2022. Inom fastigheten kommer SLP att genomföra ett nyproduktionsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med en invändig takhöjd om drygt 10 meter och med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 5 437 kvm.

Pharmaxim AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende 3 637 kvm. Årshyran för denna förhyrning uppgår till sammanlagt 2 520 000 kronor. Pharmaxims inflyttning är planerad till mars 2023. Bygglov kommer att lämnas in under första kvartalet 2022.

”Tillsammans med en mycket stabil hyresgäst kan vi genomföra ännu ett fantastiskt nybyggnadsprojekt, denna gång på bästa logistikläge i Landskrona. Projektet skapar ett bra mervärde för våra aktieägare och nya arbetstillfällen i Landskrona”, kommenterar Peter Strand, VD på SLP.

Pharmaxim AB säljer, distribuerar och marknadsför produkter inom hälsa/hygien/skönhet, läkemedel och djurvård i Norden med kända varumärken som tex Salubrin®, Helosan®, Gripen®, Virkon® och Jodopax®.

”Vi är väldigt glada över att kunna stanna kvar i Öresundsregionen genom att SLP har kunnat presentera ett projekt på ett mycket attraktivt läge i Landskrona. Det skapar optimala förutsättningar för vår fortsatta tillväxtresa”, säger Johan Bäckström, VD på Pharmaxim AB.

Arbetet med att hyra ut resterande ytor om ca 1 800 kvm är påbörjat. Nybyggnationen kommer att vara certifierad enligt Miljöbyggnad silver.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 630 000 kvm.