SLP fortsätter sin förvärvsresa – köper sin tredje logistikfastighet i Borås

Swedish Logistic Property har genom en bolagsaffär förvärvat och tillträtt ännu en stor modern logistikfastighet i Borås. Det blir bolagets tredje affär i Borås på kort tid. Fastigheten har strategiskt nära anslutning till riksväg 40 i riktning mot Göteborg. Byggnaden är utrustad med modern teknik och den får del av sin energiförsörjning från solceller inom fastigheten. Lagerytorna är försedda med LED-belysning. Det gör att fastighetens profil stämmer väl överens med SLP:s långsiktiga hållbarhetsmål.

Fastighetens uthyrningsbara yta är cirka 9 000 kvm. I samband med förvärvet ingås ett 12-årigt hyresavtal med Västsvensk Byggskruv, som ingår i samma koncern som säljaren av fastigheten (sale and lease back).

”Vi får ännu en gång förtroendet att genomföra en sale and lease back-affär med en stabil hyresgäst. Det visar att vi har stort förtroende på hyresgästsidan och att vi får utdelning för vår vana att hantera den här typen av affärer. Genom förvärvet fortsätter vi även vår tillväxt i Borås och kompletterar vår fastighetsportfölj med ännu en attraktiv logistikanläggning i Borås”, säger Peter Strand, VD i SLP.

Malmö den 17 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 570 000 kvm.