SLP förstärker och anställer projektledare och teknisk förvaltare

SLP har anställt Philip Ekelund som projektledare och Jakob Berglund som teknisk förvaltare. De båda tjänsterna kommer tillträdas under andra kvartalet 2023, som ett led i bolagets fortsatta tillväxtstrategi.

”SLP har vuxit i snabb takt och har nu ett bestånd omfattande 750 000 kvm uthyrningsbar yta. Genom att förstärka vår förvaltningsorganisation med Philip och Jakob får vi än bättre möjlighet att fortsätta förädla och driva värdeskapande projekt i våra fastigheter samt att optimera fastigheternas driftnetto i nära samarbete med våra hyresgäster”, säger Christian Berglund, Fastighetschef på SLP.

Philip Ekelund kommer närmast från en tjänst som biträdande projektledare på Riksbyggen. Philip är utbildad entreprenadingenjör från Yrkeshögskolan Syd.

Jakob Berglund har tidigare arbetat som fastighetskoordinator och uthyrningsadministratör på Victoriahem och har gått utbildningen Fastighetsföretagande, som ger en kandidatexamen, vid Malmö universitet. Både Philip och Jakob kommer utgå från SLP:s kontor i Malmö.

För ytterligare information:
Christian Berglund, Fastighetschef på SLP, telefon: 0730-761 069

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 750 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se