SLP förlänger hyresavtal om 5 600 kvm i Ljungby

SLP har tecknat ett femårigt hyresavtal med sin befintliga hyresgäst, Hårds Transport AB, avseende en yta om ca 5 600 kvm i logistikfastigheten Lamellen 1 i Ljungby. Årshyran uppgår till 2,8 mkr och är fullt indexerad.

”Vi är glada över att Hårds Transport utvecklar sin verksamhet i våra lokaler. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och möjligheten att vara en partner i familjeföretagets fortsatta tillväxt”, säger Peter Strand, vd på SLP.

SLP har nyligen genomfört standardhöjningar i fastigheten som bland annat minskat energiför­brukningen och förbättrat inomhusklimatet.

Nu tar vi nästa steg i vårt bolags tillväxt, med nya större lokaler där vi kan erbjuda både nya och gamla kunder våra tjänster inom logistik, lagerhållning och transport av olika slag. Vi är glada över det samarbetet vi har startat upp med SLP, de har varit flexibla och hittat lösningar som matchar våra behov och önskemål”, säger Peter Hård, vd på Hårds Transport.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 740 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se