SLP förlänger hyresavtal och bygger till i Malmö

SLP förlänger hyresavtal med Inission Syd samt bygger till befintlig yta. Det nya hyresavtalet, som är fullt indexerat, löper över 10 år med en årlig hyra om 5 mkr.

Inission Syd har varit hyresgäst i fastigheten Grimskaftet 1, i Elisedals företagsområde i Malmö, sedan juni 2016. Nuvarande hyresavtal sträcker sig till utgången av 2026 med en årlig hyra om 3,6 mkr. I samband med förlängningen av hyresavtalet byggs befintlig yta till med närmare 1 200 kvm och medför ytterligare hyresintäkter om 1,4 mkr årligen.

”Vi är glada över att kunna växa med befintliga hyresgäster och att vi i detta fall även kan teckna ett förlängt hyreskontrakt. Att kontinuerligt förädla vårt bestånd är en viktig ingrediens i vår affärsmodell och aktuell byggrätt identifierades redan vid förvärvet av fastigheten. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och möjligheten att vara en del i Inissions tillväxt”, säger Tommy Åstrand, vd SLP.

Befintlig yta uppgår idag till drygt 4 200 kvm och kommer efter utbyggnad att uppgå till 5 400 kvm. Utbyggnaden skall färdigställas i juni 2024 och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Vi har haft en väldigt bra dialog med SLP. Det är mycket positivt att vi kan utöka ytan och utvecklas tillsammans med vår fastighetsägare”, säger Carl Lidén, Managing Director på Inission Syd.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se