SLP förlänger hyresavtal med Veolia om 3 950 kvm och utökar hyran för solcellsinvestering

SLP har förlängt ett hyresavtal med Veolia med tre år avseende fastigheten Eskilstorp 14:97 i Malmö. Veolia är hyresgäst sedan 2005 och hyr hela byggnaden om totalt 3 950 kvm. Befintligt hyresavtal, som förfaller 31 oktober 2024, förlängs därmed med tre år till 31 oktober 2027 samtidigt som ett utökat hyresavtal överenskommits för att uppföra en solcellsanläggning på fastigheten. Den nya årshyran indexregleras i sin helhet. Nuvarande hyresavtal indexregleras med 60%.

”Det är glädjande att vi har tecknat ett förlängt avtal med Veolia samtidigt som vi investerar i hållbarhet. Investeringen är ett led i vårt arbete att sträva mot ökad hållbarhet som ska bidra till en bättre miljö och minskade energikostnader”, säger Tommy Åstrand, vd för SLP.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property

Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se