SLP förlänger hyresavtal med sju år och bygger till i Helsingborg

SLP har tecknat avtal med Beulco Holding AB avseende förlängning och utökning av befintligt hyresavtal för fastigheterna Förtennaren 5 och 12 i Helsingborg. Det familjeägda bolaget Beulco Holding har bedrivit sin verksamhet i fastigheterna sedan 1988. Utökningen av hyresavtalet avser en tillbyggnad om ca 1 000 kvm vilket innebär att den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 5 300 kvm. Årshyran efter tillbyggnad uppgår till 4,8 mkr och är fullt indexerad.

”Vi är mycket glada över att Beulco gruppen valt att förlänga sitt befintliga hyresavtal med sju år, till utgången av 2032. Det känns också väldigt bra att vi kan erbjuda våra hyresgäster att växa inom befintlig fastighet genom tillbyggnad. Det är i linje med vår strategi att förädla befintliga fastigheter. Tillbyggnaden beräknas vara klar under första kvartalet 2024”, säger Peter Strand, vd för SLP.

”Beulco gruppen är specialister på VVS-lösningar och våra framgångar bygger på genuint intresse och engagemang för våra kunder. Detta delar vi med ett flexibelt och snabbfotat SLP vilket ger oss trygghet för framtiden. Med större yta på samma adress kan vi investera i fortsatt tillväxt”, säger Mats Sjöström, vd för Beulco.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 750 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se