SLP förlänger hyresavtal i Helsingborg

SLP har tecknat ett nytt avtal med en befintlig hyresgäst i fastigheten Aggregatet 2 i Helsingborg. Befintligt hyresavtal om 2 300 kvm förlängs därmed med cirka fyra år till utgången av 2029.

”Vi vill vara en långsiktig och stabil partner till våra hyresgäster och vi är glada att kunna erbjuda ett förlängt hyresavtal samtidigt som vi ökar vår hyresduration”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

SLP:s totala genomsnittliga hyresduration uppgick vid halvårsskiftet till 6,2 år vilket är samma nivå som början av 2022, trots att ytterligare drygt ett år passerat.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 940 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se