SLP erhåller sin första BREEAM In-Use certifiering

SLP har certifierat sin första fastighet enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use. Certifieringen är ytterligare ett steg i SLP:s arbete med att skapa en hållbar förvaltning av sitt fastighetsbestånd.

SLP har erhållit certifiering för BREEAM In-Use för fastigheten Stigamo 1:33 i Jönköping med betyget ”Very Good”.  

”Detta är ytterligare ett steg mot vår målsättning att ha 50 procent certifierad uthyrningsbar yta till år 2025. Vi har pågående certifieringsprocesser enligt BREEAM In-Use för flera av våra fastigheter, vilket kommer bidra både till att minska våra driftkostnader och att våra klimatmål nås. BREEAM In-Use är ett av de största och mest använda internationella miljöcertifieringssystemen för befintliga byggnader i Europa och utgör en möjlighet för SLP att identifiera både hållbara och lönsamma åtgärder framöver”, säger Viktoria Wöhl, ansvarig för SLP:s hållbarhetsarbete.

Certifieringen BREEAM In-Use lanserades 2009 och är brittiska BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader. Certifieringen har anpassats till svenska förhållanden och hanteras av Sweden Green Building Council (”SGBC”) enligt BREEAM-SE. Byggnaderna bedöms inom ett antal områden inklusive ledning och styrning, hälsa, energi, transporter, vatten, material, avfall, ekologi och föroreningar. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 4 500 kvm och är fullt uthyrd.

”Certifieringen BREEAM In-Use är en internationellt erkänd kvalitetsstämpel på byggnadernas miljöprestanda, vilket gör SLP till en attraktivare hyresvärd samt möjliggör lägre finansieringskostnader och på sikt högre fastighetsvärden”, säger Peter Strand, VD på SLP.

För ytterligare information:

Viktoria Wöhl, hållbarhetsansvarig, telefon: 0702-277 777

Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 750 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se