​SLP bygger nytt åt befintlig hyresgäst i Malmö

Bolaget har nu tecknat avtal om att vidareutveckla en fastighet genom en nybyggnation som innebär en ökning av de uthyrningsbara ytorna inom fastigheten med över 40 procent.

SLP genomförde tidigare i år ett förvärv av två moderna logistikfastigheter i Malmöområdet. Bolaget har nu tecknat avtal om att vidareutveckla den ena fastigheten genom en nybyggnation som innebär en ökning av de uthyrningsbara ytorna inom fastigheten med över 40 procent. Hyresgäst är Tojos Plast som förhyr hela fastigheten som efter tillbyggnad omfattar ca 4 630 m2.

”Redan när SLP förvärvade den aktuella fastigheten såg vi potential i outnyttjade byggrätter. Såklart är det positivt att vi bara några månader efter att vi tagit över fastigheten kan gå igång med en nybyggnation. Det är naturligtvis extra glädjande att vi får det förtroendet av en befintlig hyresgäst, kommenterar Peter Strand som är styrelseordförande i SLP nyheten.”

Det nyetablerade logistikbolaget från Malmö har redan hunnit genomföra flera förvärv. Utöver fortsatt hög förvärvsintensitet ligger det i SLP:s affärsplan att hela tiden fortsätta vidareutveckla sitt fastighetsbestånd.

”Genom att ha korta beslutsvägar och tillgång till SLP:s ägares och personals samlade kompetens av projektutveckling har vi en stor lyhördhet för vad våra nuvarande och framtida hyresgäster efterfrågar. Det ger oss styrka i marknaden där vår målsättning är att vara ett självklart alternativ för lager- och logistikfastigheter, fortsätter Peter Strand.”

Malmö den 24 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, styrelseordförande i SLP, telefon: 0705-88 16 61