Inbjudan till presentation av SLP:s resultat för januari-mars 2024

Swedish Logistic Property AB (”SLP”) publicerar sin delårsrapport för perioden januari-mars 2024 onsdagen den 24 april, kl. 08.00. Delårsrapporten presenteras via en inspelad audiocast kl. 10.00 samma dag.

Tommy Åstrand, vd, och Matilda Olsson, CFO, kommenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder + ljud) på svenska kommer finnas tillgängligt på:

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/

https://ir.financialhearings.com/slp-q1-report-2024

Frågor kan ställas skriftligen via mejl till info@slproperty.se. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på SLP:s webbplats:

https://slproperty.se/ir/rapporter-och-presentationer/ från kl. 09.45 den 24 april.

För ytterligare information:
Tommy Åstrand, vd på SLP, telefon: 0705-455 997

Om SLP – Swedish Logistic Property
Swedish Logistic Property – SLP – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 980 000 kvm. SLP är en partner som tar ansvar och därmed skapar värden för såväl hyresgäster som för bolaget och dess aktieägare. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information om SLP: slproperty.se